• Anderson konektori za napajanje i kablovi za napajanje